Konferenca e parë ndërkombëtare
për Bujqësinë Organike në Kosovë 26 Prill 2023

Konferenca e sotme, e organizuar nga shoqata Organika, u mbajt me sukses në datën 26 Prill. Ky eveniment u mundësua falë projektit #SIRED të Caritas-it Zviceran në Kosovë dhe Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADA), duke u bërë një dëshmi e rëndësishme e bashkëpunimit të suksesshëm ndërmjet tyre. Institucioni mikrofinanciar KEP shërbeu si sponzor i rëndësishëm në organizimin e kësaj konference.


Msc. Violanda Morina, përfaqësuese e kompanisë ORGANIC HERB KOSOVA, ishte një nga folësit në panelin me temën "Sfidat e bujqësisë organike në Kosovë", i cili u moderua nga eksperti i bujqësisë z. Fatmir Selimi. Përfaqësues të tjerë të kompanive eksportuese të produkteve organike gjithashtu morën pjesë në këtë panel diskutimi, ku u diskutua rreth metodave dhe sfidave në prodhimin e produkteve organike në Kosovë.


Msc. Morina diskutoi në panel rreth sfidave që përballon sektori i bujqësisë organike në Kosovë, duke përfshirë sfidat në prodhimin, eksportin dhe marketingun e produkteve organike. Ajo gjithashtu vuri në dukje rëndësinë e promovimit të produkteve organike të Kosovës në tregun ndërkombëtar, duke i vlerësuar ato si cilësi e lartë dhe të përgjegjshme me mjedisin.

Si përfaqësuese e ORGANIC HERB KOSOVA, Msc. Morina prezantoi produktet organike të kompanisë, duke sjellë një gamë të gjerë të bimëve mjekësore dhe aromatike, të prodhuara në mënyrë të përgjegjshme dhe të qëndrueshme me mjedisin. Ajo gjithashtu diskutoi rreth metodave të prodhimit të këtyre produkteve dhe vuri në dukje rëndësinë e përdorimit të teknologjive të reja dhe të inovacionit në sektorin e bujqësisë organike.


Në përfundim, ORGANIC HERB KOSOVA u vlerësua si një ndër liderët në prodhimin e produkteve organike në Kosovë dhe u inkurajua të vazhdojë punën e saj të vlefshme në sektorin e bujqësisë organike. Konferenca e Parë Ndërkombëtare për Bujqësinë Organike në Kosovë ishte një platformë e rëndësishme për promovimin dhe nxitjen e sektorit të bujqësisë organike në Kosovë, duke theksuar rëndësinë e prodhimit të produkteve cilësore dhe të qëndrueshme me mjedisin.

„Sigurohuni për cilësinë e produkteve organike të Kosovës, duke mbështetur bujqësinë e qëndrueshme dhe rritjen e kapaciteteve të bujqve tanë!”

– Msc. Violanda Morina